Ezeket a feltételeket Magyarország törvényei szabályozzák.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) dokumentum tartalmazza az hellobotanika.com weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető online áruházban vásárló, Honlapra belépő felhasználó (továbbiakban: Vásárló) általi használatának feltételeit. A hellobotanika.com (Webáruház üzemeltető:  Nagy Katalin e.v.)  Székhely: 1222 Budapest, Bérkocsi utca 5., Nyilvántartási szám: 57477437, Adószám:  70976360-1-43, Bankszámlaszám:  16200151-18571767  (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) alá veti magát a következő tájékoztatónak. Az ÁSZF tartalmazza továbbá a Honlapon elérhető online áruházon keresztül történő vásárlás és szerződéskötés feltételeit, valamint a szerződéskötés alapján létrejött jogviszonyra vonatkozó feltételeket. A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet jelen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető egyéb tájékoztatások nyújtják. Jelen ÁSZF rendelkezéseit, illetve a Honlapon elérhető tájékoztatókat és egyéb információkat együttesen, egymásra tekintettel kell értelmezni. Amennyiben a jelen ÁSZF és a Honlapon elérhető tájékoztatók és egyéb információk tartalma eltér, úgy a jelen ÁSZF rendelkezései az irányadóak. Vásárló a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat. A jelen ÁSZF és a Honlapon elérhető tájékoztatók valamint egyéb információk a Szolgáltató és Vásárló közötti szerződés teljes tartalmát magában foglalják. A szerződés nyelve magyar. A Honlapon leadott megrendelés nem írásban, hanem ráutaló magatartással tett jognyilatkozatnak minősül, így a Vásárló és a Szolgáltató közötti elektronikus úton kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát. Vásárló a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

1. A honlapon folytatott tevékenység
A Honlapon keresztül a Szolgáltató textil termékek kiskereskedelmi értékesítését végzi valamint csomagküldő, internetes kereskedelmet folytat.

2. Felhasználási feltételek

2.1 Felelősség
Az Internet globális jellege miatt Vásárló elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Vásárló államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Vásárlót terheli a felelősség.

2.2 Engedményezés és jogátruházás
A Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződésből fakadó jogait illetve követeléseit másra átruházni. A Vásárló a továbbiakban is hivatkozhat azokra a kifogásokra, illetve beszámíthatja azokat az ellenköveteléseket, amelyek az átruházásról szóló értesítéskor már fennállt jogalapon keletkeztek. A Szolgáltató írásbeli hozzájárulása nélkül a Vásárló nem jogosult a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződésből fakadó jogainak illetve követeléseinek átruházására.

2.3 Szerzői jogok
A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást). A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.hellobotanika.com domainnévre és Botanika logóra.

3. A Honlapon történő vásárlás

3.1 Regisztráció
A Honlapon történő vásárláshoz nincs kötelező regisztráció.

3.2 Megvétel
A Honlapon keresztül a Vásárló megveheti a Honlapon eladásra meghirdetett termékeket. Vásárló a megvenni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, illetve esetlegesen egyéb választható tulajdonságáról, a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat. Vásárló a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen található „Kosárba” gombra kattintva választhatja ki a megvenni kívánt terméket és helyezheti kosarába. A kosár tartalmát (a kiválasztott termék darabszámát, és a teljes vételárat) Vásárló, a kurzort, a Honlap jobb oldalán, a “Kosár” ikonra mozgatva ellenőrizheti. A kosár ikonra kattintva Vásárlót a Kosár felületre navigálja a Honlap. A kosár felületen a Vásárló részletesen megtekintheti és ellenőrizheti a kosárba helyezett termékek listáját, azok árát, valamint az összegző táblázat alján a teljes vételárat. Ezen a felületen a Vásárló még bármikor módosítani tud kosarának tartalmán, hiszen lehetősége van arra, hogy töröljön terméket kosarából a „Törlés” gombra kattintva. A „Botanika” gombra kattintva Vásárlót a Honlap visszanavigálja a kezdőoldalra, ahol folytathatja a Honlapon történő böngészést. A „Pénztár” gombra kattintással Vásárló folytathatja a vásárlást a Honlapon. A megjelenő felületen a Vásárlónak kötelezően meg kell adnia a Számlázási adatokat.

 • Vezetéknév
 • Keresztnév
 • Cégnév (cég esetén)
 • Telefonszám
 • E-mail cím
 • Ország
 • Irányítószám
 • Város
 • Utca, házszám
 • Szállítás másik címre (opcionális)

Az összesítő felületen Vásárlónak lehetősége van ellenőrizni a vételt, így különösen az általa kiválasztott opciókat, a megvásárolandó terméket, annak árát, a postaköltséget és az általa választott fizetési módot. Vásárló a jobb felső sarokban az x-re kattintva bármikor visszaléphet az összesítő felületről. Az oldal alján található „Megvétel” gombra kattintás a Vásárló részére fizetési kötelezettséget keletkeztet. A fizetési kötelezettség teljesítése után Szolgáltató a vétel sikerességéről Vásárlót automatikusan értesíti.

3.3 Termékek ára
A Honlapon megjelenített termékek vételára bruttóban van feltüntetve. A termékek mellett feltüntetett vételár nem tartalmazza a kiszállítás költségét. Csomagolási költség nem kerül felszámításra. A termékek ára magyar forintban (Ft) kerül feltüntetésre. A fizetendő végösszeg  és az e-számla minden költséget tartalmaz, beleértve a szállítás díját is.

3.4 Adatbeviteli hibák javítása
Vásárlónak a vétel bármely szakaszában a fizetésig a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására (pl. termék törlése a kosárból a ”Törlés” feliratra kattintva). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).

3.5 Vásárlás, visszaigazolás
A megvétellel egy időben,  Szolgáltató visszaigazolást küld Vásárló részére, mely tartalmazza a Vásárló által a vétel során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a vásárlás azonosítóját, a vásárlás dátumát a megvásárolt termékek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetett végösszeget. A vásárlás elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

3.6 Fizetés

3.6.1 Fizetés bankkártyával a Barion oldalán keresztül:

3.6.2  Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

3.6.3  A Honlapon a vásárlási folyamat során a fizetéshez érve Szolgáltató átirányítja a Barion biztonságos oldalára, melyet magyar nyelven fog tudni használni. A fizetendő összeget a Honlapról vagyis a kosár felületről veszi át a rendszer, melyet itt is ellenőrizhet. Vásárlónak a fizetéshez meg kell adnia a bankkártyán szereplő nevet, a kártya számát és érvényességét, valamint a hitelesítő CW kódját. Az adatok bevitele után a „Fizetés” gombra kattintva pár másodpercen belül meg is történik a tranzakció. A Barion jelenleg 4 féle kártyát tud elfogadni. Fizetésre alkalmas bankkártyák a Barion rendszerében a Visa, Visa Electron, MasterCard és a MasterCard Maestro. A rendszer biztonságos csatornát használ és automatikus. A pénzügyi szolgáltató kizárólag a Vásárló által megadott, a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatokat kapja meg a 128 bites SSL titkosítással ellátott fizetőoldalon. A megrendeléssel kapcsolatos személyes adatokról és a vásárlás tartalmára vonatkozó információkról a pénzügyi szolgáltató nem kap értesítést Szolgáltatótól. Másfelől, a fizetőoldal adattartalmáról a Szolgáltató szintén nem értesül, azokat csak a pénzügyi szolgáltató érheti el. A tranzakció eredményéről a fizetést követően a pénzügyi szolgáltató oldala tájékoztatja. A kártyás fizetéshez a Vásárló internet böngésző programjának támogatnia kell az SSL titkosítást. A megrendelés végösszegeként kifizetett összeg azonnal zárolásra kerül a Vásárló folyószámláján.

3.7 Számla
Szolgáltató a megvásárolt termékekről a Vásárló részére, a kifizetés igazolására, a vásárlási folyamat során megadott e-mail címre online kiállított számlát küld a Billingo rendszerén keresztül.

3.8.1 Kiszállítás
A kiszállítás MPL  postacsomagban történik. Fontos, ha Vásárló sérülést tapasztal a csomagoláson az átvétel során, akkor ne vegye át a terméket és küldje vissza, egyidejűleg azt e-mailben jelezze Szolgáltató fele.

3.8.2 Szállítási költségek
A postaköltség a vásárolt termékek összsúlyából és a zónatávolságból adódik össze.

3.8.3 Szállítási határidő
A vásárlást követő kiszállítás idő 7 munkanap.
Szolgáltató a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb 14 napon belül köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kipostázni) a terméket. Ha a Szolgáltató a határidőn belül nem teljesít, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni.

4. Elállási jog

4.1 Elállási jog gyakorlásának menete
Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”). Fogyasztó a szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet értelmében jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén

 • terméknek,
 • több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
 • több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
 • ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni elektronikus úton küldött levél útján a Szolgáltató részére az sara@hellobotanika.com címre. Erre a célra Fogyasztó felhasználhatja az elállási nyilatkozatot. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt (akár a 14. napon) elküldi e-mailben elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. Szolgáltató ugyancsak e-mailben visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését. Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának közlésétől számított 72 órán belül postára adni.  A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. A termék Szolgáltató címére történő visszaküldés módjának megegyezőnek kell lenni az ügylet során, Szolgáltató által alkalmazott csomagküldési módnak, úgy minden esetben; ajánlott csomagküldemény, értékbiztosítással. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót más költség nem terheli. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, Szolgáltató a visszáru termék  kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a kiszállításért fizetett postaköltséget is. Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz.
Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben esetlegesen bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó igénybevétel miatt következett be. Ez esetben Szolgáltató igényt tart az ebből eredő értékcsökkenés költségeire.

5. Szavatosság és Jótállás

Hibás teljesítés esetén az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet  alapján az Eladó jótállásra köteles.

Jogszabály írja elő a jótállás biztosítását az olyan tartós fogyasztási cikkek (pl.: műszaki cikkek, szerszámok, gépek) és alkatrészeik esetében, amelyek vásárlási értéke a 10 000 Ft-ot meghaladja.

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet határozza meg a kötelező jótállás eseteit. Az ezen esetkörbe nem tartozó Termékek esetén az Eladó jótállást nem vállal. A jótállási igény a jótállási határidőben érvényesíthető. Ha a jótállásra kötelezett kötelezettségének a jogosult felhívására – megfelelő határidőben – nem tesz eleget, a jótállási igény a felhívásban tűzött határidő elteltétől számított három hónapon belül akkor is érvényesíthető bíróság előtt, ha a jótállási idő már eltelt. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási igény érvényesítésére egyebekben a kellékszavatossági jogok gyakorlására vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni. A jótállás időtartama egy év. E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik. Az egy éven túli esetleges jótállási igényekkel kapcsolatban szíveskedjen a gyártóhoz fordulni!

Webáruházon keresztüli értékesítés esetén is érvényesül a három munkanapon belüli csereigény intézménye. Három munkanapon belüli csereigényt a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alá tartozó tartós fogyasztási cikkek esetében lehet érvényesíteni, amely szerint, ha a 3 munkanapon belül érvényesíti valaki a csereigény intézményét, akkor az eladónak ezt úgy kell értelmeznie, hogy a termék az eladáskor már hibás volt és minden további nélkül a terméket ki kell cserélnie.

Az Eladó a jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok a szavatossági jogosultságoktól függetlenül megilletik.

A jelen ÁSZF-ben írt szavatossági és jótállási jogok gyakorlásának határideje attól a naptól indul, amikor a Vásárló a terméket átveszi. 

6. A digitális adattartalom működése, Műszaki védelmi intézkedések, Hardverrel és szoftverrel való kompatibilitás

A Honlap mindenfajta böngésző szoftverrel és operációs rendszerrel együttműködik. A Honlap kommunikációja http protokollon keresztül történik. A Honlapon keresztül történő kommunikáció nem titkosított, kivéve a személyes adatokat igénylő oldalakat, melyek https protokollal vannak ellátva. A Honlap rendelkezik SSL tanúsítvánnyal. A Honlap a 23VNet Számítástechnikai és Internet Szolgáltató Kft. szerverein fut.

 7. Az Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a felhasználók Honlap felületén történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Vásárlóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

8. Törvényi hivatkozások

Adatkezelés
2011. évi CXII. törvény (Infotv.)

Elállás, termékszavatosság, kellékszavatosság, visszatérítés
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet

Jótállás
151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet

Szerzői jogok
1999. évi LXXVI. törvény

A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

1997. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról;

45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2020.03.01.